Łukasz Feder

Adwokat / Wspólnik

Nic tak bardzo nie cieszy pełnomocnika, jak słowa Klienta „jestem spokojny, gdyż mam pana”. To kwintesencja tego zawodu. Właśnie takie słowa usłyszałem ostatnio od jednego z moich Klientów.

Ekspert prawa bankowego oraz funduszy inwestycyjnych. Kieruje Zespołem Obsługi Funduszy.

Świadczy wysoko wyspecjalizowaną pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych z sektora NPL. Jest cenionym praktykiem w dziedzinie prawnego dochodzenia należności oraz w obszarze obsługi prawnej wierzytelności należących do funduszy inwestycyjnych i sekurytyzacyjnych. W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajduje się prawo handlowe, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, prawo rynków kapitałowych, prawo bankowe, prawo własności przemysłowej oraz prawne aspekty gospodarki nieruchomościami.

Doświadczony pełnomocnik procesowy. W trakcie prowadzonych postępowań dba nie tylko o wymiar rzeczowy, ale także o aspekt wizerunkowy, jaki z procesem wiąże się dla stron. Kluczem do sukcesu jest dla niego pełne i empatyczne zaangażowanie się w sprawę Klienta. W codziennej komunikacji równoważy język prawniczy z partnerskim dialogiem.

Na swoim koncie ma m.in. wygrany w obu instancjach proces najemcy, oskarżonego o zaniedbania w trakcie eksploatacji magazynowej hali namiotowej i przyczynienie się do jej zniszczenia. Roszczenie o odszkodowanie zostało prawomocnie oddalone. Chętnie występuje w obronie osób fizycznych i przedsiębiorców z sektora MŚP przeciwko korporacjom. Udowadnia tym samym, że wygrać można nawet w nierównym sporze. Wykazał m.in. bezpodstawność roszczeń, jakie wysunął wobec Klienta jeden z wiodących przedsiębiorców przesyłowych.

Łukasz Feder jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi autorskie szkolenia zamknięte z zakresu prawnych aspektów windykacji należności dla pracowników działów prawnych, handlowych i windykacyjnych w spółkach prawa handlowego.

Łukasz Feder