Windykacja

Prawnicy naszej kancelarii to niekwestionowani eksperci w dziedzinie prawnego dochodzenia należności. Od ponad 10 lat prowadzą obsługę prawną jednego z największych przedsiębiorstw w branży obrotu wierzytelnościami oraz windykacji należności sektora B2B oraz B2C.

Doświadczenie kancelarii w tej dziedzinie pozwoliło na wypracowanie unikatowego know-how. Pozwala ono na szybkie i precyzyjne dobieranie najbardziej adekwatnych instrumentów prawnych do ochrony interesów naszych klientów. Zespół Obsługi Wierzytelności w szczególnym stopniu specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych o zapłatę na rzecz naszych klientów.

Działalność procesowa

  • przeprowadzanie procesu due diligence, w tym dokładnej weryfikacji dokumentacji klienta,
  • inicjacja postępowania przedsądowego mającego na celu ostateczne polubowne rozwiązanie sporu,
  • pozywanie i reprezentacja klienta w procesach sądowych o zapłatę zarówno po stronie powodowej jak i pozwanej (w ramach postępowania: nakazowego, upominawczego, EPU oraz uproszczonego),
  • dochodzenie należności od członków zarządu,
  • prowadzenie procesów ze skargi pauliańskiej,
  • prowadzenie postępowań spadkowych mających na celu ustalenie kręgu spadkobierców i wszczęcie postępowań o uzyskanie tytułu wykonawczego.

Postępowanie egzekucyjne

  • inicjacja działań mających na celu polubowne dochodzenie należności po uzyskaniu tytułu wykonawczego,
  • kompleksowa reprezentacja klienta w całym postępowaniu egzekucyjnym, w tym przydzielenie organu egzekucyjnego z listy najbardziej efektywnych komorników współpracujących od wielu lat z kancelarią,
  • rzetelny nadzór nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego,
  • reprezentacja klientów w postępowaniach przeciwegzekucyjnych.