Upadłość

Dynamika zmian i zawirowań na rynku gospodarczym powoduje, iż nawet dobrze zarządzana i funkcjonująca firma narażona jest na szereg zagrożeń. Sytuacją szczególną jest zagrożenie niewypłacalnością. Świadczymy usługi wysoko wyspecjalizowanego doradztwa prawnego uczestnikom postępowań upadłościowych na wszystkich etapach.

Rozumiemy dobrze problemy przedsiębiorców. Szybko i sprawnie reagujemy na każdy sygnał o pojawiających się kłopotach. Doświadczenie naszych ekspertów w tym obszarze pozwala stworzyć solidne warunki dla udzielania wsparcia i pomocy przedsiębiorcom. W przypadkach kiedy ogłoszenie upadłości jest koniecznością, oferujemy kompleksową pomoc prawną. Od momentu przygotowania wniosku od upadłość aż po kontrolę prawidłowości działań syndyka masy upadłościowej.

Naszym obecnym i przyszłym Klientom przypominamy, że w przypadku jakichkolwiek kłopotów w prowadzeniu działalności gospodarczej czas zwykle gra na niekorzyść zainteresowanego. Dlatego im szybciej zgłosisz się po pomoc prawną, tym większe masz szanse na zminimalizowanie skutków zagrożeń.

W obszarze prawa upadłościowego świadczymy usługi w zakresie:

  • przygotowywania wniosków o upadłość,
  • kompleksowej reprezentacji wierzyciela w postępowaniu upadłościowym (w tym opracowywanie zgłoszeń wierzytelności, zgłaszanie sprzeciwów do listy wierzytelności oraz reprezentacji klienta w zgromadzeniach wierzycieli),
  • reprezentowania dłużników w postępowaniu upadłościowym (w tym opracowywanie wniosków o ogłoszeniu upadłości, doradztwo i opracowywanie propozycji układowych, udział w negocjacjach z wierzycielami, doradztwo w zakresie współpracy z nadzorcami sądowymi i syndykami masy upadłości),
  • kontroli prawidłowości działań syndyka, w tym poprawności planu likwidacyjnego,
  • przygotowania i doradztwa w procesie likwidacji przedsiębiorstwa,
  • przeprowadzania analizy prawnej przedsiębiorstwa pod kątem obowiązku złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości.