Nieruchomości

Inwestowanie w nieruchomości może przynieść spore zyski. Jednak wiąże się z wieloma czynnikami ryzyka na każdym etapie. Inwestorzy powinni pamiętać o konieczności wdrożenia mechanizmów zapobiegawczych. Składają się na nie między innymi gruntowna weryfikacja oraz analiza wielu aspektów, które bezpośrednio lub pośrednio związane są z kwestiami prawnymi.

Udzielamy pomocy prawnej na wszystkich płaszczyznach związanych z inwestowaniem w nieruchomości. Nasi klienci cenią sobie połączenie specjalistycznej wiedzy i wieloletniego doświadczenia prawników kancelarii. Zapewniamy im komfort bezpieczeństwa prawnego na każdym etapie – od podejmowania decyzji przez realizację aż po finalizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Naszymi klientami są:

 • potencjalni nabywcy nieruchomości,
 • inwestorzy,
 • deweloperzy,
 • wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie,
 • zarządcy nieruchomości.

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem nieruchomości na licytacji komorniczej, zapraszamy do zapoznania się z ofertą serwisu:

Oferujemy pomoc prawną przy nabywanych tam nieruchomościach.

Doświadczenie i kompetencje zespołu kancelarii pozwalają z powodzeniem świadczyć usługi w następujących zakresach.

Obrót nieruchomościami

 • kompleksowa obsługa prawna podmiotów zajmujących się zawodowo obrotem nieruchomości,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów zbycia nieruchomości,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości,
 • negocjowanie umów w obrocie nieruchomościami.

 

Analiza stanu prawnego nieruchomości

 • weryfikacja ksiąg wieczystych,
 • weryfikacja zgodności stanu faktycznego ze stanem ujawnionym w księgach wieczystych,
 • ustalenie istnienia ewentualnych roszczeń związanych z nieruchomością,
 • doradztwo w zakresie problematyki wszelkich obciążeń ujawnionych w księdze wieczystej nieruchomości.

 

Postępowania wieczystoksięgowe i hipoteczne

 • sporządzanie wniosków o wpis praw do księgi wieczystej,
 • postępowanie w sprawie usunięcia niezgodności stanu faktycznego ze stanem ujawnionym w księgach wieczystych,
 • pomoc w sprawach związanych z podważaniem (wyłączeniem) rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych,
 • postępowania w sprawie wpisu i wykreślenia hipoteki. 

Usługi prawne dla deweloperów

 • formalizowanie powstania i przekształcania spółek deweloperskich,
 • kompleksowa obsługa prawna podmiotów zajmujących się działalnością deweloperską,
 • przygotowywanie prospektów informacyjnych,
 • audyt pod kątem realizacji obowiązków, jakie nakłada ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawa deweloperska),
 • reprezentacja w sprawach związanych z działalnością deweloperską.

 

W zakres naszych usług wchodzi ponadto

 • doradztwo w ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości w tym ograniczonych praw rzeczowych,
 • reprezentacja przed sądami i organami administracji publicznej w sprawach związanych z nieruchomościami,
 • analiza due diligence nieruchomości już na etapie jej opisu i oszacowania w toku egzekucji,
 • reprezentacja potencjalnego nabywcy nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego.