Budowa i inwestycje

Nasz ekspercki zespół posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spraw związanych z inwestycjami budowlanymi. Szeroka wiedza pozwala nam na profesjonalne prowadzenie spraw przedsiębiorstw wykonujących działalność operacyjną w tym obszarze.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych w zgodzie z normami FIDIC. Jesteśmy pełnomocnikami w postępowaniach o zapłatę, postępowaniach egzekucyjnych oraz postępowaniach z zakresu prawa zamówień publicznych.

Wśród naszych klientów są podmioty branży budownictwa mieszkaniowego, infrastrukturalnego i specjalistycznego.

Realizujemy zlecenia w następujących dziedzinach prawa

  • prawo budowlane,
  • prawo kontraktowe (umowy o roboty budowlane, w tym według standardów FIDIC, umowy wynajmu pracowników, umowy inwestycyjne, umowy deweloperskie, umowy konsorcjum),
  • reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach o zapłatę oraz w postępowaniach egzekucyjnych,
  • prawo zamówień publicznych.

 

Obszary naszych szczególnych zainteresowań

Umowy kontraktowe – analiza, opiniowanie i sporządzanie wszelkiego rodzaju umów powiązanych z problematyką inwestycyjną, w tym:

  • umów o wykonanie prac projektowych,
  • umów o roboty budowlane (również podwykonawcze),
  • umów konsorcjum,
  • umów inwestycyjnych.

FIDIC – kompleksowa obsługa prawna procesu inwestycyjnego zgodna z normami.

Opinie i konsultacje – świadczenie pomocy prawnej i porad w obszarze obowiązujących regulacji prawnych, związanych z problemami, jakie powstają w związku z realizacją inwestycji, a także wsparcie merytoryczne w procesie negocjacji.

Ekspertyzy na zlecenie naszych klientów planujących inwestycję, realizujemy czynności analizy i weryfikacji zamierzeń inwestorskich i wykonawczych pod kątem prawnym, a także udzielamy wskazówek w zakresie wyboru optymalnej koncepcji realizacji przedsięwzięcia.

Reprezentacja klientów w procesach o zapłatę windykacja prawna należności.