Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W niniejszym dokumencie wyjaśniamy zasady, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe użytkowników, oraz omawiamy prawa użytkowników związanych z przetwarzaniem. Jeśli zapisy naszej Polityki prywatności są niejasne, prosimy o kontakt mailowy (sekretariat@pragmaadwokaci.pl).

I Informacje ogólne
1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych przez Serwis [pragmaadwokaci.pl] Pragma Adwokaci Bukowska Celary Feder Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-584) przy ul. Brynowskiej 72 (dalej: Administrator).
2. Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników według następujących reguł:
a) poufności – zastrzeżeniu dostępu do danych tylko dla osób upoważnionych,
b) integralności informacji – zapewnieniu, że dane nie zostały zmienione bądź zniszczone,
c) dostępności – gwarancji, że autoryzowany użytkownik, zwłaszcza właściciel danych osobowych, ma do nich dostęp,
d) adekwatności – ograniczeniu pozyskiwanych informacji tylko do tych, które są niezbędne do właściwego wykonania usługi.
4. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu:
a) przez informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika w formularzach,
b) przez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”),
c) przez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego StrongPC (www.strong-pc.com, dalej: Operator Serwisu).
5. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności. W tym celu opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zabezpieczyć dane oraz zapobiec naruszeniu ich bezpieczeństwa, a szczególnie uniemożliwić dostęp osób trzecich.

II. Informacje w formularzach
1. Administrator zbiera następujące rodzaje informacji o użytkownikach:
a) informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzach,
b) informacje o parametrach połączenia (informacje o czasie połączenia, adres IP).
2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika wyłącznie w celu:
a) przesłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe,
b) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług prawnych,
c) przesłania informacji edukacyjnych, promocyjnych i wizerunkowych.
3. Brak wyrażenia lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może utrudnić wykonanie usługi lub kontakt z Użytkownikiem.
4. Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do świadczenia usługi, prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz realizacji celów edukacyjnych i promocyjnych.
5. Administrator może udostępnić dane osobowe jedynie:
a) organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi (np. firmie kurierskiej dostarczającej umowę o świadczenie usługi prawnej czy dostawcom oprogramowania do mailingu).
6. Dane w formularzu nie są przesyłane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
7. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

III. Prawa użytkownika w zakresie ochrony danych osobowych
1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
a) dostępu do danych, które podał w formularzach,
b) modyfikacji i uzupełniania wyżej wymienionych danych,
c) żądania udostępnienia kopii swoich danych osobowych, które są przetwarzane przez Administratora,
d) dostępu do informacji o zasadach, na podstawie których profilowane są jego dane osobowe,
e) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych albo ich całkowitego usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
f) żądania czasowego lub stałego wstrzymania profilowania swoich danych osobowych,
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
2. Wyżej wymienione prawa Użytkownik realizuje przez kontakt mailowy z Administratorem: sekretariat@pragmaadwokaci.pl
3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

IV. Informacja o plikach cookies
1. Dla wygody Użytkowników Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli danych informatycznych (w szczególności pliki tekstowe), które są przechowywane w komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
6. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić, a w skrajnych przypadkach – uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
7. W celu poprawy czytelności Serwisu i jego dopasowania do potrzeb Użytkowników używamy danych analitycznych Google Analytics (Google Inc.). Dane te są anonimowe. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności Google Analytics.

V. Logi serwera
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce użytkownika,
g) informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celu administrowania serwerem.