Pakiety

Przewidziano dla klientów 3 główne rodzaje pakietów:

 • / Pakiet - Ochrona standardowa
 • / Ochrona optymalna
 • / Ochrona pełna
Łącznie 3 godziny pracy prawnika
 • Konsultacje mailowe
 • Opiniowanie umów
 • Przygotowanie projektu pism oraz treści korespondencji, związanych z realizacją kontraktów
cena:
499,00 , (299,00 zł netto / m-c**)
Zatwierdzam regulamin
Kupuję pakiet Kupuję pakiet

*  Po przekroczeniu dostępnego limitu w danym m-cu, obowiązuje stawka godzinowa realizacji zakresu w ramach danej opcji pakietu  w wymiarze:  150,00 zł netto / h

* Podane kwoty nie obejmują wydatków kancelarii związanych z dojazdami na rozprawy oraz spotkania w celu wsparcia klienta podczas negocjacji.

Umowa o świadczenie usług prawnych w ramach dostępnych pakietów zawierana na okres min. 1 roku z zastrzeżeniem możliwości wypowiedzenia i zwrotu rabatu

**Wskazane kwoty stanowiące cenę zapłaty za obsługę miesięczną poszczególnych pakietów obowiązują wyłącznie w wypadku wykonywania umowy przez pełny okres min. 12 m-cy. Szczegóły w treści umowy.

 • Konsultacje mailowe (bez limitu)
 • Opiniowanie umów
 • Sporządzanie projektu umów
 • Przygotowanie projektu pism związanych z realizacją kontraktów (łącznie 6 godzin pracy prawnika **)
 • Wsparcie przy negocjacjach *
cena:
699,00 , (499,00 zł netto m-c*)
Zatwierdzam regulamin
Kupuję pakiet Kupuję pakiet

*  Po przekroczeniu dostępnego limitu w danym m-cu, obowiązuje stawka godzinowa realizacji zakresu w ramach danej opcji pakietu  w wymiarze:  150,00 zł netto / h

* Podane kwoty nie obejmują wydatków kancelarii związanych z dojazdami na rozprawy oraz spotkania w celu wsparcia klienta podczas negocjacji.

Umowa o świadczenie usług prawnych w ramach dostępnych pakietów zawierana na okres min. 1 roku z zastrzeżeniem możliwości wypowiedzenia i zwrotu rabatu

**Wskazane kwoty stanowiące cenę zapłaty za obsługę miesięczną poszczególnych pakietów obowiązują wyłącznie w wypadku wykonywania umowy przez pełny okres min. 12 m-cy. Szczegóły w treści umowy.

 • Konsultacje mailowe (bez limitu)
 • Opiniowanie umów
 • Sporządzanie projektu umów
 • Przygotowanie projektu pism związanych z realizacją kontraktów (łącznie 6 godzin pracy prawnika **)
 • Wsparcie przy negocjacjach *
 • Windykacja prawna, obejmująca: weryfikację dokumentów dotyczących wierzytelności, sporządzanie wezwań do zapłaty, sporządzenie pozwu o zapłatę sprzeciwu do nakazu zapłaty
cena:
949,00 , (749,00 zł netto m-c*)
Zatwierdzam regulamin
Kupuję pakiet Kupuję pakiet

*  Po przekroczeniu dostępnego limitu w danym m-cu, obowiązuje stawka godzinowa realizacji zakresu w ramach danej opcji pakietu  w wymiarze:  150,00 zł netto / h

* Podane kwoty nie obejmują wydatków kancelarii związanych z dojazdami na rozprawy oraz spotkania w celu wsparcia klienta podczas negocjacji.

Umowa o świadczenie usług prawnych w ramach dostępnych pakietów zawierana na okres min. 1 roku z zastrzeżeniem możliwości wypowiedzenia i zwrotu rabatu

**Wskazane kwoty stanowiące cenę zapłaty za obsługę miesięczną poszczególnych pakietów obowiązują wyłącznie w wypadku wykonywania umowy przez pełny okres min. 12 m-cy. Szczegóły w treści umowy.

Produkt dostępny w 3 wariantach:

 1. Pakiet I stopnia
 2. Pakiet II stopnia
 3. Pakiet III stopnia
 • / Pakiet I stopnia
 • / Pakiet II stopnia
 • / Pakiet III stopnia
Łącznie 3 godziny pracy prawnika.
 • Doradztwo i konsultacje mailowe
 • Sporządzenie wezwań do zapłaty oraz prowadzenie korespondencji z dłużnikami
cena
299 , (199 zł netto / m-c**)
Zatwierdzam regulamin
Kupuję pakiet Kupuję pakiet

* Podane kwoty nie obejmują wydatków kancelarii związanych z dojazdami na rozprawy oraz spotkania w celu wsparcia klienta podczas negocjacji. * Od klienta pobieramy 100% KZA po zasądzeniu.

** Po przekroczeniu dostępnego limitu w danym m-cu, obowiązuje stawka godzinowa realizacji zakresu w ramach danej opcji pakietu w wymiarze: 150,00 zł netto / h Umowa o świadczenie usług prawnych w ramach dostępnych pakietów zawierana na okres min. 1 roku z zastrzeżeniem możliwości wypowiedzenia i zwrotu rabatu

Wskazane kwoty stanowiące cenę zapłaty za obsługę miesięczną poszczególnych pakietów obowiązują wyłącznie w wypadku wykonywania umowy przez pełny okres min. 12 m-cy. Szczegóły w treści umowy.

Łącznie 6 godzin pracy prawnika.
 • Doradztwo i konsultacje mailowe
 • Sporządzenie wezwań do zapłaty oraz prowadzenie korespondencji z dłużnikami
 • Sporządzenie pozwów o zapłatę
 • Udział w negocjacjach z dłużnikami*
cena
699 , (499 zł netto m-c**)
Zatwierdzam regulamin
Kupuję pakiet Kupuję pakiet

* Podane kwoty nie obejmują wydatków kancelarii związanych z dojazdami na rozprawy oraz spotkania w celu wsparcia klienta podczas negocjacji. * Od klienta pobieramy 100% KZA po zasądzeniu.

** Po przekroczeniu dostępnego limitu w danym m-cu, obowiązuje stawka godzinowa realizacji zakresu w ramach danej opcji pakietu w wymiarze: 150,00 zł netto / h Umowa o świadczenie usług prawnych w ramach dostępnych pakietów zawierana na okres min. 1 roku z zastrzeżeniem możliwości wypowiedzenia i zwrotu rabatu

Wskazane kwoty stanowiące cenę zapłaty za obsługę miesięczną poszczególnych pakietów obowiązują wyłącznie w wypadku wykonywania umowy przez pełny okres min. 12 m-cy. Szczegóły w treści umowy.

Łącznie 8 godzin pracy prawnika
 • Doradztwo i konsultacje mailowe.
 • Prewencyjna analiza i opiniowanie umów.
 • Sporządzanie wezwań do zapłaty, oraz prowadzenie korespondencji  z dłużnikami.
 • Udział w negocjacjach z dłużnikami *
 • Sporządzanie pism procesowych
 • Reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi w procesach o zapłatę i w postępowaniach egzekucyjnych.
cena
1199 , (799 zł netto m-c**)
Zatwierdzam regulamin
Kupuję pakiet Kupuję pakiet

* Podane kwoty nie obejmują wydatków kancelarii związanych z dojazdami na rozprawy oraz spotkania w celu wsparcia klienta podczas negocjacji. * Od klienta pobieramy 100% KZA po zasądzeniu.

** Po przekroczeniu dostępnego limitu w danym m-cu, obowiązuje stawka godzinowa realizacji zakresu w ramach danej opcji pakietu w wymiarze: 150,00 zł netto / h Umowa o świadczenie usług prawnych w ramach dostępnych pakietów zawierana na okres min. 1 roku z zastrzeżeniem możliwości wypowiedzenia i zwrotu rabatu

Wskazane kwoty stanowiące cenę zapłaty za obsługę miesięczną poszczególnych pakietów obowiązują wyłącznie w wypadku wykonywania umowy przez pełny okres min. 12 m-c

 • / Abonament
Łącznie 6 godzin pracy prawnika

Kancelaria dla nabywcy abonamentu świadczyć będzie następujący zakres usług:
1.  Wsparcie w negocjacjach z wierzycielem i komornikiem

2. Doradztwo i konsultacje mailowe
3. Sporządzanie pism procesowych takich jak:
odpowiedź na pozew, sprzeciw do nakazu zapłaty, wniosek o przywrócenie terminu, pozwu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

4. Reprezentacja klienta w procesie sądowym o zapłatę w I instancji. *

cena
799 , (599 zł netto m-c**)
Zatwierdzam regulamin
Kupuję pakiet Kupuję pakiet

* Podane kwoty nie obejmują wydatków kancelarii związanych z dojazdami na rozprawy oraz spotkania w celu wsparcia klienta podczas negocjacji. * Od klienta pobieramy 100% KZA po zasądzeniu.

** Po przekroczeniu dostępnego limitu w danym m-cu, obowiązuje stawka godzinowa realizacji zakresu w ramach danej opcji pakietu w wymiarze: 150,00 zł netto / h Umowa o świadczenie usług prawnych w ramach dostępnych pakietów zawierana na okres min. 1 roku z zastrzeżeniem możliwości wypowiedzenia i zwrotu rabatu

Wskazane kwoty stanowiące cenę zapłaty za obsługę miesięczną poszczególnych pakietów obowiązują wyłącznie w wypadku wykonywania umowy przez pełny okres min. 12 m-cy. Szczegóły w treści umowy.

Przewidziano dla klientów 2 główne rodzaje pakietów:

 1. Pakiet – Standard
 2. Pakiet – Pełny
 • / Pakiet Standard
 • / Pakiet Pełny
Łącznie 4 godzin pracy prawnika
 • Konsultacje tel. oraz mailowe
 • Przydzielenie prawnika
 • Opiniowanie umów
 • Przygotowanie projektu pism związanych z procesem budowlanym
cena
599 , (399zł netto m-c**)
Zatwierdzam regulamin
Kupuję pakiet Kupuję pakiet

* Podane kwoty nie obejmują wydatków kancelarii związanych z dojazdami na rozprawy oraz spotkania w celu wsparcia klienta podczas negocjacji. * Od klienta pobieramy 100% KZA po zasądzeniu.

** Po przekroczeniu dostępnego limitu w danym m-cu, obowiązuje stawka godzinowa realizacji zakresu w ramach danej opcji pakietu w wymiarze: 150,00 zł netto / h Umowa o świadczenie usług prawnych w ramach dostępnych pakietów zawierana na okres min. 1 roku z zastrzeżeniem możliwości wypowiedzenia i zwrotu rabatu

Wskazane kwoty stanowiące cenę zapłaty za obsługę miesięczną poszczególnych pakietów obowiązują wyłącznie w wypadku wykonywania umowy przez pełny okres min. 12 m-cy. Szczegóły w treści umowy.

Łącznie 8 godzin pracy prawnika
 • Konsultacje tel. oraz mailowe ( bez limitu)
 • Opiniowanie umów
 • Sporządzanie projektu umów związanych z inwestycją budowlaną
 • Przygotowanie projektu pism związanych z procesem budowlanym
 • Wsparcie przy negocjacjach*
 • Windykacja prawna, obejmująca: weryfikację dokumentów dotyczących wierzytelności, sporządzanie wezwań do zapłaty, sporządzenie pozwu o zapłatę, reprezentacja w procesie o zapłatę oraz w postępowaniu egzekucyjnym na preferencyjnych stawkach*
cena
1099 , (849 zł netto m-c**)
Zatwierdzam regulamin
Kupuję pakiet Kupuję pakiet

*Po przekroczeniu dostępnego limitu w danym m-cu, obowiązuje stawka godzinowa realizacji zakresu w ramach danej opcji pakietu  w wymiarze:  150,00 zł netto / h

Umowa o świadczenie usług prawnych w ramach dostępnych pakietów zawierana na okres min. 1 roku z zastrzeżeniem możliwości wypowiedzenia i zwrotu rabatu

**Wskazane kwoty stanowiące cenę zapłaty za obsługę poszczególnych pakietów ulegną odpowiedniemu podwyższeniu w przypadku rozwiązania umowy przez nabywcę w trakcie okresu obowiązywania umowy, w sposób proporcjonalny do okresu ,w którym doszło do rozwiązania umowy.