Pragma Adwokaci

Bukowska Celary Feder Sp. K.

ul. Brynowska 72
40-584 Katowice

+48 32 450 03 87
sekretariat@pragmaadwokaci.pl

KRS: 0000650801
NIP: 634-288-20-64
Regon: 366107088
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

/ Zapraszamy i zachęcamy do możliwie dokładnego opisania w poniższym oknie Państwa problemu prawnego oraz do przesłania formularza w celu przeprowadzenia bezpłatnej wyceny realizacji w tym zakresie zlecenia. Naszą odpowiedź dotyczącą wyceny przekażemy Państwu w ciągu 24h

Wybierz preferowaną godzinę kontaktu:
Jeśli chcesz załączyć dokument,
załaduj go tutaj:
Wskaż maksymalny budżet na
poprowadzenie swojej sprawy:
Podaj swój mail
kontaktowy:
Podaj swój numer
telefonu:
regulamin
Wyślij