09.02.2021

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

Dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Projekt : Dotacja na kapitał obrotowy  PRAGMA ADWOKACI BUKOWSKA CELARY FEDER SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Cel i planowany efekt projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły na skutek epidemii COVID-19

Wartość projektu : 59 273,73 zł.

Beneficjent : PRAGMA ADWOKACI BUKOWSKA CELARY FEDER SPÓŁKA KOMANDYTOWA