28.08.2018

(Nie)dopuszczalność kar umownych za zwłokę w zapłacie

Na łamach Dziennika Gazety Prawnej (nr 166) 28 sierpnia 2018 ukazał się artykuł adw. Tomasza Celarego dotyczący zagadnienia kar umownych za zwłokę w spełnieniu świadczenia pieniężnego. To problem szczególnie istotny dla branży budowlanej, choć dotknąć może wszystkich zleceniobiorców, którzy daremnie czekają na zapłatę od swoich partnerów biznesowych.

Czy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania (zwłoki w spełnieniu) przez jedną z jej stron zobowiązania o charakterze pieniężnym? Inaczej mówiąc, czy można domagać się kary umownej od kontrahenta, który nie zapłacił za wykonaną zgodnie z umową usługę? W najbliższych dniach tę kwestię będzie rozstrzygał Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów. Jego orzeczenie będzie miało niezwykle istotne znaczenie dla umów wzajemnych.

Adw. Tomasz Celary dla Dziennika Gazety Prawnej analizuje aktualny stan prawny oraz jego konsekwencje dla przedsiębiorców. Zachęcamy do lektury wydania tradycyjnego bądź elektronicznego (dostęp płatny).

kary umowne za zwłokę w zapłacie